KANCA EL ALETLERİ ÜRETİM MERKEZİ

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı gerçekleştirilen Kanca El Aletleri Üretim Merkezi 15.000 m²'lik bir alan üzerine inşaa edilmiştir. 

Kanca Group'un ana yükleniciliğinde ve Taneri Alppay'ın mimarı koordinasyonunda gerçekleştirilen üretim merkezi projesi 2005 yılında tamamlanmıştır. 

Koniküre ekibi olarak söz konusu projede sandwich panel kabuk sistem konularında hizmet verilmiştir.

2003, Tek Etap

Gebze, Organize Sanayii Bölgesi, İstanbul, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Üretim Merkezi

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

15.000 m2

PROJE SAHİBİ

Kanca

ANA YÜKLENİCİ

Kanca

MİMAR

Taneri Alppay

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.