UMUR MATBAA

Istanbul'un Ümraniye ilçesinde inşaatı gerçekleştirilen Umur Matbaa 10.000 m²'lik bir çatı alanına sahiptir. 

Umur Group'un ana yükleniciliğinde ve NSMH'nin mimarı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje 2005 yılında tek etapta tamamlanmıştır. 

Koniküre ekibi olarak söz konusu projede kabuk sistem, metal ve çelik taşıyıcı sistem konularında destek verilmiştir.

2005, Tek Etap

Ümraniye, Istanbul, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Matbaa Binası

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

10.000 m2

PROJE SAHİBİ

Umur Grup

ANA YÜKLENİCİ

Umur Grup

MİMAR

NSMH

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.