59 OFİS

Tricon Enerji ye mimarlık ve uygulama hizmetleri içinde yer alan Kuruçeşmede ki bu küçük kayıkhane,  Koniküre tarafından tasarlanan ofis fonksiyonlu mekanın, tekrar yenilenen tasarımı işidir.

2018

Kuruçeşme, İstanbul, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Ofis

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

16 m2

PROJE SAHİBİ

Serra Küçükoğlu

ANA YÜKLENİCİ

Koniküre

MİMAR

Koniküre

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

Ceyhun Işık

Bilgehan Kayaalp

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.