OVACIK HUN EV

Çeşme, İzmir'de aile için tasarlanan yazlık konut projesinde bir çok malzemenin birbiri ile uyumu ve canlı ile ilişkisi kurgulanmıştır. 

Taş, ahşap, cam, metal birbirlerini destekleyecek biçimde bir araya getirilmiştir. Koniküre tarafından projelendirilip, uygulanmıştır.

2018

Çeşme, İzmir, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Bağ Evi

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

45 m2

PROJE SAHİBİ

Kanıbelli Ailesi

ANA YÜKLENİCİ

Koniküre

MİMAR

Koniküre

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.