CENTUR DEPO

Istanbul'un Ümraniye ilçesinde inşaatı gerçekleştirilen Centur Depo projesi Umur Grup bünyesinde bir projedir.

14.000 m²'lik bir çatı alan vardır. 

Umur Group'un ana yükleniciliğinde ve Cem Erözü'nün mimarı koordinasyonunda gerçekleştirilen depo bina projesi 2012 yılında tamamlanmıştır. 

Koniküre ekibi olarak söz konusu projede kabuk sistem, metal ve çelik taşıyıcı sistem konularında destek sağlamıştır.

2010

Ümraniye, Istanbul, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Depo Binası

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

10.000 m2

PROJE SAHİBİ

Umur Grup

ANA YÜKLENİCİ

Umur Grup

MİMAR

Cem Erözü

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.