ATLETİZM SALONU

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan Osmangazi Atletizm Salonu, Özsa İnşaatın ana yükleniciliğinde ve Sakallıoğlu Mimarlık'ın mimari koordinasyonunda inşaa edilmiştir. 

Koniküre ekibi olarak söz konusu projede kabuk sistem, metal ve çelik taşıyıcı sistem konularında destek sağlamıştır.

2015

Osmangazi, Bursa, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Spor Merkezi

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

8.000 m2

PROJE SAHİBİ

Osmangazi Belediyesi

ANA YÜKLENİCİ

Özsa İnşaat

MİMAR

Sakallıoğlu Mimarlık

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.