THY LMH BİNASI

İstanbul Yeni havaalanı projesi içinde yer alan Türk Hava Yolları'nın LMH yönetim binaları Kalyon İnşaat'ın ana yükleniciliği ile Nordic Office of Architecture'un mimarı çözümlemeleri çerçevesinde inşaa edilmektedir. 

13.600 m²'lik bir alanı kapsayan yönetim binasında Koniküre olarak çelik, cam, metal, beton sistemlerinin operasyonu aşamasında teklif sunulmuştur.

2018

Arnavutköy, Istanbul, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Yönetim Binası

PROJE DURUMU

Teklif Verildi

ALAN

13.600 m2

PROJE SAHİBİ

THY

ANA YÜKLENİCİ

Kalyon

MİMAR

Nordic Office of Architecture

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

Ceyhun Işık

M.Tolga Atay

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.