QUBA HAVALİMANI

Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetiminde inşaatı başlayan QUBA Havalimanı 10.000 m²'lik bir kapalı alan üzerine tek etap olarak projelendirmeye 2013 yılında başlanmıştır. 

Azwirt-AGT'nin ana yüklenici olarak yer aldığı projenin mimari grubu Trafo Mimarlar'dır. Koniküre olarak bu projenin projelendirme aşamasında Trafo Mimarlar ile birlikte proje danışmanı ve iş yönetimi olarak çalışılmıştır.

İnşaatın başlaması için Azerbaycan Hükümetinden bilgi beklenmektedir.

2013, Tek Etap

Quba, Azerbaycan

PROJE TÜRÜ

Havalimanı

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

10.000 m2

PROJE SAHİBİ

Azerbaycan Ulaştırma Bakanlığı

ANA YÜKLENİCİ

Azwirt-AGT Construction

MİMAR

Trafo Mimarlar

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Sunar Birsen Otay

Hunberk Kanıbelli

Doğay Cüce

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.