IRAK MERKEZ BANKASI

Projenin yeri, Irak'ın başkenti Bağdat'tadır, Irak Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı devlet binalarının toplam proje alanı 93.552 m²'dir. 

Irak devletinin proje yönetiminde gerçekleştirilen inşaat projelerinin seçimi Zaha Hadid Architects'tir. 

Mimari çözümlemeleri ile projelendirilmiş olan yapının inşaatının yüklenicisi DAAX Construction'dır. 

Koniküre bu projenin kabuk sisteminin yapılması işlerine ilgi göstermektedir.

Bağdat, Irak

PROJE TÜRÜ

Devlet Binası

PROJE DURUMU

Üretim Aşamasında

ALAN

93.552 m2

PROJE SAHİBİ

Irak Devleti

ANA YÜKLENİCİ

DAAX

MİMAR

Zaha Hadid Architects

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.