HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ

Bakü/HAMP projesi bende; sanki bir dağın yontulmasıyla oluşmuş, sırt sırta oturmuş iki kadın duygusu uyandırır. Doğulu birinin batıya, batılının da doğuya bakan yüzleri gibi hayal edebileceğimiz bir anıt binadır.

Zaha Hadid

Haydar Aliyev Proje Merkezi (HAMP), Zaha Hadid Mimarlık tarafından projelendirilmiş, Bakü, Haydar Aliyev Caddesi üzerinde yer alan, 52.417 m² yapı, 111.292 m² peyzaj alanı üzerine oturumlu, müze, sergi ve sahne sanatları uygulamalarına yönelik kütüphane, sergi mekânları, oditoryumdan oluşan bir komplekstir. Koniküre ekibi olarak bu özel projede kabuk sistem oluşumu aşamasında mimari proje grubuna destek sağladık. 

Birbiriyle kesişen kamusal yolları, ziyaretçilerinin kullanımına ve yapılandırmasına izin verecek şekilde tasarlanmış ve binanın akışkan yapısıyla bir bütünü oluşturmaktadır. Dolaşımın düşey ve eğri unsurları binanın farklı kısımları arasında görsel süreklilik yaratırken, yüzeyde karışma ve türbülans bölgeleri oluşturmaktadır.

Geometrik olarak Hazar denizinin dalgalarına, Bakü’nün rüzgârının akışına yaslanırken, mahallenin içine doğru yayılan kollarını (Dovetail) uzatarak kendisini büyük bir alanla kente bağlamaktadır. 21. Yüzyılda, yapıların işlevleri, özellikle müze ve diğer benzer kullanım amaçlı binalar için artık sadece basit bir koruyucu mekan olmaktan çıkmıştır. Zaha Hadid, organik morfolojiyi bu projesinde tamamıyla öne çıkarmıştır.

Projede Koniküre ekibi olarak yalıtım katmanları ve kabuk sistemleri  ile 2. ve 3. çelikleri kalemleri üzerinde planlama, projelendirme, üretim ve montajları işlerini yürüttük.

Toplam 90.000 m²'lik bir kabuk yüzeye sahiptir.

2012

Bakü, Azerbaycan

PROJE TÜRÜ

Kültür Merkezi

PROJE DURUMU

Tamamlandı

ALAN

52.417 m2

PROJE SAHİBİ

Azerbaycan Kültür Bakanlığı

ANA YÜKLENİCİ

DIA

MİMAR

Zaha Hadid Architects

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.