BİLKENT SAĞLIK KOMPLEKSİ

Ankara'da Bilkent'te inşaatı tamamlanmak üzere olan Bilkent Sağlık Kompleksi  projesi, T.C. Sağlık Bakanlığı'nın proje yönetimi dahilinde  yapılmış olup 29 Ekim 2018'de resmi açılışı geçekleşecektir. 

Ana yüklenici CCN Holding ve NKY Architects'in mimari çalışmaları ile oluşturulan projede Koniküre ekibi olarak çatı sistemleri aşamasında yer aldık. 

Çatı sistemleri toplam 80.000 m²'lik bir alana sahiptir.

2018, Tek Etap

Ankara, Türkiye

PROJE TÜRÜ

Sağlık Kompleksi

PROJE DURUMU

Teklif Aşamasında

ALAN

77.000 m2

PROJE SAHİBİ

T.C. Sağlık Bakanlığı

ANA YÜKLENİCİ

CCN Holding

MİMAR

NKY Architects

KONİKÜRE PROJE EKİBİ

Suna Otay

Doğay Cüce

Hunberk Kanıbelli

BENZER PROJELERİMİZ

200 OK

OK

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [no address given] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.