MİMAR & MÜHENDİS BAKIŞ AÇIMIZ

Koniküre Ltd. proje üzerindeki strüktürü, mimari bir anlayışla hayata geçirmeye odaklanır. Bu iş, mimari amacı çok iyi bir şekilde anlayan bir mühendise ve strüktürün sınırlarını, imkânlarını anlayan bir mimara ihtiyaç duyar. Tüm bunlar da disiplinler arası yeteneği gerektirir.

Fonksiyon, malzemeler, form ve bütün bina bileşenlerinin tasarımı arasındaki yakalanmış ahengi bulmak ve korumak Koniküre’nin en önemli hedeflerindendir.

Bu ancak mimar ve mühendis arasındaki sınırların erimesiyle mümkündür.

STRÜKTÜR & TASARIM

Koniküre Ltd. konstrüktif mantık, tasarım kalitesi, hafiflik ve şeffaflığa göre strüktürler geliştirerek, aynı zamanda bunları ahenkli bir şekilde birbirine uyarlar. Koniküre için, bir strüktür tasarlamak ya da tasarlanmış bir strüktür üzerinde çalışmak mükemmele, öze indirgemeyi gerektirir.

Her zaman fiziksel ve teknik olarak neyin uygulanabilir olduğu limitlerin test edilmesiyle bulunur. Çok geniş açıklıklı ve yüksek tasarım kalitesine sahip minimize edilmiş strüktürler bu çalışmaların sonucudur.